Till toppen
Direktör Albert påhlssons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:
dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning
dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Logo

Stiftelsen har till ändamål att:

dels
främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande skall ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet bör finnas,
dels
främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas endast till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten bör ha anknytning till Malmö-området.

I ansökan skall anges vilka andra anslag som sökts eller erhållits för samma ändamål.

Samtliga ansökningar görs elektroniskt via stiftelsens hemsida.

Ansökan om forskningsanslag ska vara stiftelsen till handa senast den 27 september 2021.

Ansökan om bidrag till välgörenhet ska vara stiftelsen till handa senast den 27 september 2021. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.

Forskningsanslag

Det finns ingen aktuell utlysning.

Bidrag till välgörenhet

Det finns ingen aktuell utlysning.