Till toppen
Direktör Albert påhlssons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:
dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning
dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Logo

Stiftelsen har till ändamål att:

dels
främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesom-sättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande ska ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet ska finnas,
dels
främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas endast till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten ska ha anknytning till Malmö-området.

Forskningsanslag

Det finns ingen aktuell utlysning.

Bidrag till välgörenhet

Det finns ingen aktuell utlysning.