Till toppen
Direktör Albert påhlssons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:
dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning
dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Logo

Stiftelsen har till ändamål att:

dels
främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesom-sättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande ska ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet ska finnas,
dels
främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas endast till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten ska ha anknytning till Malmö-området.

I ansökan ska anges vilka andra anslag som sökts eller erhållits för samma ändamål.

Samtliga ansökningar görs elektroniskt via stiftelsens hemsida.

Ansökan om forskningsanslag ska vara stiftelsen till handa senast den 30 september 2023.

Ansökan om bidrag till välgörenhet ska vara stiftelsen till handa senast den 30 september 2023. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.

30

Ansök senast

september 2023

Forskningsanslag

Ansökan om forskningsanslag ska ske elektroniskt senast den 30 september 2023.

30

Ansök senast

september 2023

Bidrag till välgörenhet

Ansökan om anslag till välgörenhet ska ske elektroniskt senast den 30 september 2023.